+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]

jvw consult

Ambitie

JVW Consult wil de werkelijke risico’s op het gebied van asbest op een evenwichtige, deskundige en onderbouwde wijze vaststellen, de markt hierover informeren en ontdoen van commerciële belangen. De werkzaamheden en adviezen van JVW Consult zijn gebaseerd op ‘compliance’.

Kennis delen en overdragen (helpdesk, intervisie, voorlichting)

Inzet expertise voor overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk/sociale instellingen

Sparringpartner, contra-expertise

Inzet uitgebreid netwerk van experts voor opdrachtgevers

Deze visie vormt de primaire focus en inzet van het kennis- en expertisecentrum asbest “JVW Consult”.

Kenmerk

Onafhankelijk kennis- en expertisecentrum asbest

Doelstelling
Bijdragen aan onderbouwde en gefundeerde informatievoorziening en kennisoverdracht op het gebied van asbest voor een veilig werk- en leefklimaat in Nederland.

Netwerk

JVW Consult opereert in samenwerking met een breed netwerk van onafhankelijke experts in onder meer de volgende deelgebieden:

 • (aansprakelijkheids)recht
 • gezondheid
 • analysetechnieken
 • openbaar bestuur

null

jvw consult

Middelen

kennisdeling
intervisie tussen en met regionale overheidsinstanties (gemeenten, omgevingsdiensten, regionale uitvoeringsdiensten)
second opinion
getuige-deskundige
beleidsondersteuning overheid (lokaal, regionaal, landelijk) en bedrijfsleven
onderzoek en informatievoorziening (nationaal en internationaal)
organisatie van workshops, voordrachten; lezingen
helpdesk (kennisvraagbaak) voor aangesloten instellingen en bedrijfsleven (sponsoren)
kennis- en informatiebank
beoordeling validatie van werkmethoden en waarborgen validatiesystematiek (overheden) → helikopterview
advisering bij het selecteren van externe deskundigheid en expertise

Wat we doen

Wij maken onderscheid tussen feiten en meningen, en checken die in een landschap waarbij de regelgeving steeds complexer en onoverzichtelijker wordt. Het eigenlijke doel hiervan wordt vaak aan het zicht onttrokken.

Degenen die verantwoordelijk zijn voor het omgaan met asbest, oftewel degenen die eigenaar zijn van asbest (‘de probleemeigenaren’) proberen hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in kaart te brengen. Daarin kunnen wij ze ondersteunen in beleidsstrategieën die de aansprakelijkheden tot een minimum beperken.

Ook toezichthoudende en handhavende instanties (gemeenten, omgevingsdiensten etc.) zoeken vaak nog hun weg in het woud van wetten, besluiten, regelingen en normen. Door op een inzichtelijke manier structuren en beslisschema’s aan te reiken eindigt deze zoektocht in kennis en expertise.

JVW Consult.  Voorkom asbestslachtoffers en verbeter de leef- en werkomstandigheden.

Opdrachtgevers en relaties uit de sectoren
overheid en bedrijfsleven

null
 • Faciliteren en leiden van periodieke intervisiebijeenkomsten voor gemeenten en regionale overheden in een tweetal regio’s onder de werktitel “Regionaal Overleg Asbest/ROA”

 • Organisatie van seminars over asbestcalamiteiten voor overheden, toezichthouders en handhavers

 • Voorzitterschap NEN commissie ‘asbest in lucht’

 • Voordrachten en kennisoverdracht aan belangstellenden en direct betrokkenen

 • Ontwikkeling en implementatie asbestbeleid voor gebouweigenaren

 • Ontwikkeling en implementatie asbestbeheersplannen conform NEN2991

 • Betrokken bij ontwikkelingen inzake de verwijdering van verweerde asbestdaken

 • Betrokken bij de ontwikkeling van risicobeoordelingen inzake keramische vezels

contact

Jan van Willigenburg

[email protected]

+31 (0) 6 27 50 50 42

Kaardebol 11

4007 VN Tiel

__

KvK 67084842

mail ons

  error: Content is protected !!