+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
CV
Jan van Willigenburg
eigenaar

Verkorte CV Jan W.C. van Willigenburg

Roots:           sector commercieel vastgoed / makelaardij OG

 

Consultant beleid en communicatie:

 

 • Ondersteuning en advisering asbestbeleid bij overheid, instellingen (o.a. woningcorporaties) en bedrijfsleven;
 • Ontwikkeling uitgangspunten en vervaardiging richtlijnen voor de vervaardiging van een ‘asbestbeheersplan’;
 • Verantwoordelijk voor de uitvoering validatiemetingen conform SCi-548;
 • Ondersteuning en coördinatie bij asbestcalamiteiten;
 • Vervaardiging asbestbeleid en asbestbeheersplannen, alsmede ondersteuning bij implementatie bij overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk/sociale instellingen;.
 • Voormalig voorzitter NEN commissie ‘Asbest in Lucht’
 • Docent diverse asbestcursussen en masterclasses;
 • Secretaris Stichting Asbest Advies Centrum/AAC
 • Voordrachten en lezingen bij overheidsinstellingen en bedrijfsleven;
 • Mede-initiatiefnemer en voorzitter regionale intervisiebijeenkomsten voor gemeenten, omgevingsdiensten en uitvoeringsdiensten in de regio’s Breda, Utrecht, Amsterdam en Rijnmond;
 • Interviews diverse media (radio, tv, schrijvende pers) over asbestgerelateerde onderwerpen;
 • Betrokken bij ontwikkelingen certificatieschema’s voor de asbestsector;
 • Organiseren van bijeenkomsten, seminars en congressen;
 • Ontwikkelen van strategieën omtrent asbestbeleid in de meest brede zin;
 • Registratie van bestaande en nieuwe wetgeving;
 • Auteur van diverse voorlichtingsbrochures voor rijks- en gemeentelijke overheden;
 • Vertegenwoordiger van de sector ‘asbestinventarisatiebureaus’ in diverse commissies, adviesraden, colleges, etc.;
 • Medeoprichter branchevereniging VOAM;
 • Leggen en onderhouden van contacten met marktpartijen, vertegenwoordigers van overheden, bedrijfsleven, instellingen, brancheverenigingen, media en overige actoren binnen en buiten de asbestsector.

 

 

Tiel, 1 januari 2020

error: Content is protected !!