+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
NIEUWS

Retrospectief onderzoek asbestblootstelling

Indien iemand meent te zijn blootgesteld aan asbestvezels, kan vaak door middel van een ‘retrospectief onderzoek’ achteraf worden vastgesteld wat hiervan de aard en omvang is geweest. De resultaten van een dergelijk onder

Modernisering Regelgeving Asbest

In een brief van 27 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat ze de bestaande asbest wet- en regelgeving ingrijpend gaat mode

impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017

Op 1 januari 2017 treedt een nieuw Arbobesluit in werking, dat op 29 september 2016 is gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 340). Dit besluit betreft de verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbestvezels, en een herzienin

waarom asbestbeleid?

Waarom is een duidelijk omschreven asbestbeleid zo belangrijk?   Aan een bestuurder of een bestuursorgaan wordt de ‘zorgplicht’ toegekend op grond van art. 162 Boek 6 BW (onrechtmatige daad). De bestuurder of
error: Content is protected !!