+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
waarom asbestbeleid?
nieuws / asbestbeleid

waarom asbestbeleid?

Waarom is een duidelijk omschreven asbestbeleid zo belangrijk?

 

Aan een bestuurder of een bestuursorgaan wordt de ‘zorgplicht’ toegekend op grond van art. 162 Boek 6 BW (onrechtmatige daad). De bestuurder of het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het adequaat en aantoonbaar nakomen van deze zorgplicht. De bestuurder of het bestuursorgaan loopt het risico van claims bij vermeende schade als achteraf blijkt dat hij/zij niet adequaat heeft geacteerd en/of hij/zij de zorgplicht niet aantoonbaar is nagekomen.

 

 1. Zorgplicht bij asbestbeleid
 • De werkgever, de gebouweigenaar (of in algemene termen: ‘de probleemeigenaar’) dient zich maximaal in te spannen om blootstelling aan asbest te voorkomen, ongeacht de omvang, werkelijke risico’s of wettelijke grenswaarden op basis van het “ALARA”-principe. (as low as reasonable achievable oftewel: zo laag als redelijkerwijs mogelijk);
 • Deze zorgplicht is gebaseerd op artikel 658 Boek 7 BW (zorgplicht werkgever) en/of artikel 204 Boek 7 BW (huurrecht);
 • De ‘zorgplicht’ werkt reactief en niet proactief.

 

 1. Voordelen van een duidelijk omschreven asbestbeleid
 • Duidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de eigen organisatie;
 • Borging van een ‘asbestveilige’ woon- en werkomgeving;
 • Transparantie voor de eigen medewerkers en externe partijen;
 • Adequaat kunnen reageren op incidenten en/of calamiteiten;
 • Vermijden van eventuele claims en overige schade (imago, onrust, pers, etc.).

 

 1. Voorwaarden voor een adequaat asbestbeleid
 • Het beleid moet daadwerkelijk en adequaat zijn geïmplementeerd in de organisatie;
 • Er is een betrouwbaar inzicht in de aard en omvang van de asbestbronnen (steekproefsgewijze onderzoeksresultaten);
 • Een duidelijke en herkenbare organisatiestructuur;
 • Er is een éénduidige ‘commandostructuur’;
 • Betrokkenen beschikken over voldoende kennis;
 • Gebaseerd op een ISO kwaliteitssysteem.

 

 

Meer weten? Stuur een e-mail naar [email protected]

error: Content is protected !!