+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
Category Archives :nieuws
Home / nieuws

Retrospectief onderzoek asbestblootstelling

Indien iemand meent te zijn blootgesteld aan asbestvezels, kan vaak door middel van een ‘retrospectief onderzoek’ achteraf worden vastgesteld wat hiervan de aard en omvang is geweest. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn natuurlijk primair van belang voor de betrokkene zelf, maar kunnen ook van belang zijn voor diens werkgever of verhuurder. De afgelopen […]

Modernisering Regelgeving Asbest

In een brief van 27 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat ze de bestaande asbest wet- en regelgeving ingrijpend gaat moderniseren. Volgens de staatssecretaris bevat het huidige stelsel teveel knelpunten die een goed  functionerende sector in de weg staan. De verbeteringen heeft […]

impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017

Op 1 januari 2017 treedt een nieuw Arbobesluit in werking, dat op 29 september 2016 is gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 340). Dit besluit betreft de verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbestvezels, en een herziening van de indeling in risicoklassen. Inmiddels heeft het ministerie van SZW vastgesteld dat de asbestsector niet in staat is […]

waarom asbestbeleid?

Waarom is een duidelijk omschreven asbestbeleid zo belangrijk?   Aan een bestuurder of een bestuursorgaan wordt de ‘zorgplicht’ toegekend op grond van art. 162 Boek 6 BW (onrechtmatige daad). De bestuurder of het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het adequaat en aantoonbaar nakomen van deze zorgplicht. De bestuurder of het bestuursorgaan loopt het risico van claims […]

error: Content is protected !!