+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
Author Archives :Jan
Home / Author / Jan

impact nieuwe regelgeving vanaf 01-01-2017

Op 1 januari 2017 treedt een nieuw Arbobesluit in werking, dat op 29 september 2016 is gepubliceerd in het Staatsblad (nr. 340). Dit besluit betreft de verlaging van de grenswaarde voor amfibole asbestvezels, en een herziening van de indeling in risicoklassen. Inmiddels heeft het ministerie van SZW vastgesteld dat de asbestsector niet in staat is […]

waarom asbestbeleid?

Waarom is een duidelijk omschreven asbestbeleid zo belangrijk?   Aan een bestuurder of een bestuursorgaan wordt de ‘zorgplicht’ toegekend op grond van art. 162 Boek 6 BW (onrechtmatige daad). De bestuurder of het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het adequaat en aantoonbaar nakomen van deze zorgplicht. De bestuurder of het bestuursorgaan loopt het risico van claims […]

error: Content is protected !!