+31 (0) 627 50 50 42 [email protected]
Author Archives :admin
Home / Author / admin

Retrospectief onderzoek asbestblootstelling

Indien iemand meent te zijn blootgesteld aan asbestvezels, kan vaak door middel van een ‘retrospectief onderzoek’ achteraf worden vastgesteld wat hiervan de aard en omvang is geweest. De resultaten van een dergelijk onderzoek zijn natuurlijk primair van belang voor de betrokkene zelf, maar kunnen ook van belang zijn voor diens werkgever of verhuurder. De afgelopen […]

Modernisering Regelgeving Asbest

In een brief van 27 september 2018 aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangegeven dat ze de bestaande asbest wet- en regelgeving ingrijpend gaat moderniseren. Volgens de staatssecretaris bevat het huidige stelsel teveel knelpunten die een goed  functionerende sector in de weg staan. De verbeteringen heeft […]

error: Content is protected !!